OBS: Denna sida är endast i utbildningssyfte, vi tar inget ansvar för eventuellt missbruk, du kommer vara ensam ansvarig för missbruk som du gör. Hacking är brottslig verksamhet och är straffbart.

Ordlista / Begrepp i datavärlden

Varför ska jag kunna begreppen?

Är du inte så teknisk så kan det vara svårt att förstå vissa begrepp i datavärlden. Det kanske inte är så viktigt för dig om du ska leka script-kiddie. Men du bör iallafall veta vad begreppen betyder så att du vet vad du gör. Om du senare råkade komma i kontakt med riktiga hackers så förvänta dig inte att de kommer sked-mata dig med den informationen som de kan.

Hackers ogillar skript nissar pga en enkel anledning: De har fått jobba kuken av sig för att uppnå sin hacker nivå, hur tror du de känner när du kommer och frågar tomhänt?

Det är därför viktigt att du kan visa att du KAN något och HAR jobbat lite själv för att försöka lösa problemet. Många som frågat mig saker uppfyller inte dessa krav och jag ger dem inte ens tips, jobbiga typer…

Data:

Ordet DATA har många betydelser.

Data betyder INTE en dator. En dator heter varken ”data” eller ”datan”. Med Data menas den informationen som finns i paket (Datapaket) som skickas från en IP-adress till en annan. Data kan också vara ett värde på något (inmatning).

 

Storlekar:

1 Byte (B)                  = 8 bit (b)

1 KiloByte (KB)        = 1024 Bytes                 * 8 = bits

1 Mega byte (MB)     = 1024 Kilo bytes          * 8 = bits

1 Giga Byte (GB)       = 1024 Mega bytes       * 8 = bits

1 Peta Byte (PB)         = 1024 Giga Bytes       * 8 = bits

1 Exa Byte (EB)          = 1024 Peta bytes        * 8 = bits

Om du tex vill veta storleken på en fil i bytes till närmaste enhet räknar du såhär:

Vi säger att storleken är 500 MB.

5 0 0 0 0 0 0 0 0

5 = 1 Byte (ental)

50 = 50 Bytes (tiotal)

500 = 500 Bytes (hundratal)

5 000 = 5 Kilo byte (ental)

5 000 0 = 50 Kilo byte (tiotal)

5 000 00 = 500 Kilo byte (hundratal)

5 000 000 = 5 Mega byte (ental)

5 000 000 0 = 50 Mega byte (Tiotal)

5 000 000 00 = 500 Mega byte (hundratal)  <—– 5 000 000 00 bytes = 500 MB

Hastigheter anges oftast i –> BIT/S <– och det här är ett stort problem då de flesta inte kan enheterna så tror folk att tex 8 mbit anslutning är = ( 8 MB/S i nedladdningshastighet)

Detta är fel och många blir sura när de inte ens kommer upp i 2 MB/S?

Nu är det såhär, en bra grundregel att komma ihåg är följande:

Har du en angiven anslutningshastighet i Xbit/s så DIVIDERA alltid den med 8 för att få den i Xbyte/s! Jag skriver ner en tabell på de mest kända hastigheterna efter att ha dividerat dem:

Mbit/s               Kbit/s                   MB/S

256  kbit/s        ~  32       kb/s        = 0.030 MB/S

500  kbit/s        ~  64       kb/s        = 0.065 MB/S

1      mbit/s       ~ 128      kb/s        = 0.13   MB/S

2      mbit/s       ~ 256      kb/s        = 0.26   MB/S

8      mbit/s       ~ 1200    kb/s        = 1.2     MB/S

24    mbit/s       ~ 3600    kb/s        = 3.6     MB/S

100  mbit/s       ~ 12 500 kb/s        = 12.5   MB/S

Delar du tex 100/8 så får du 12.5. Enheten är då i MB. Delar du 100 000/8 så får du det i KB.

Testa också din hastighet på http://www.tptest.se för att se vad du egentligen kommer upp i.

Välj också en testserver som är så nära dig som möjligt och testa vid olika tidpunkter.

Vilken skulle du ha valt?

Bredband med en hastighet på upp till 64 kb/s                    —–> 64 kb/s

Bredband med en hastighet på upp till 500 kbit/s                —–> 64 kb/s

Bredband med en hastighet på upp till 0.5 mbit/s                —–> 64 kb/s

Bredband med en hastighet på upp till 0.500 mbit/s            —–> 64 kb/s

Bredband med en hastighet på upp till 0.500000 mbit/s      —–> 64 kb/s

Det roliga med det här är att ifall du ringer och frågar dem på supporten om hur snabbt du laddar ner i Kilo Bytes/ sekund så låtsas de inte förstå vad du säger. De försöker övertyga dig att du laddar ner med tex 0.5 mbit/s. Det gör du i och för sig, men de jävlarna erkänner aldrig.

Slutsats: Låt dig inte luras och ta reda på vad du egentligen betalar för.

Binära tal:

Binära tal är ”1” ettor och ”0” nollor. Detta är faktiskt de enda två decimalerna som din dator jobbar med. ALLT du gör sker via ettor och nollor. Det är ett helt eget språk som bara din dator förstår. Det är därför det finns kompilatorer som C/C++, Perl, Borland osv osv. Det de gör är att de tolkar din programmeringskod som du skrivit till ettor och nollor. Du får ut ett program som din dator kan läsa och jobba utifrån. Du kan räkna binära tal genom Windows egna kalkylator som finns på start-menyn. Välj Visa –> Avancerad i miniräknaren för att kunna räkna ut binära, decimaler, hexadecimaler och oktaner. Jag skriver de enklaste konverterade från binära till decimala tal. Dessa förekommer också ofta som subnet maskar:

Binärt:                    Decimalt:                   Binärt:                     Decimalt

00000000               0                                00000011                3

00000001               1                                00000111                7

00000010               2                                00001111                15

00000100               4                                00011111                31

00001000               8                                00111111                63

00010000               16                              01111111                127

00100000               32                              10001000                136

01000000               64                              10101000                168

10000000               128                            10101010                170

11000000               192                            10101100                172

11100000               224                            10111111                191

11110000               240                            11011111                223

11111000               248                            11101111                239

11111100               252                            11110111                247

11111110               254                            11111011                251

11111111               255                            11111101                253

Hexadecimala tal:

Hexadecimala tal används oftat av progrmmerare. Talsystemet förenklar många inmatningar och är precis allt man egentligen behöver. Hexadecimala tal används också som färgkoder osv. Färkoder i hexa används flitigt inom webbdesign där tex #FFFFFF är färgen svart.

(eller hur det nu var = kass på HTML) Följande siffror finns i det hexadecimala talsystemet:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E och F.

(A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 och F=15).

Om vi tar ett tal i det decimala talsystemet, till exempel 1337d, beräknas dess hexadecimala representation såhär:

1*10^3 + 3*10^2 + 3*10^1 + 7*10^0 = 1000 + 300 + 30 + 7 = 1337h.

Vi kan konstatera att svaret inte blivit 1337d utan 1337h. Uträkningen ska istället vara

539h 5*16^2 + 3*16^1 + 9*16^0. Uträkningen ovan ger vad 1337d är decimalt.

För att få 539h ur 1337d kan man avända heltalsdivision på följande sätt:

1337 \ 16^2 = 5 rest 57, 57 \ 16^1 = 3 rest 9, 9 \ 16^0 = 9 rest 0.

Tex:

Hexadecimal: Binär:                                                                           Nibbles:

0xA0                                   1010 0000 två =                                                            8 bitar.

0xBAD                               1011 1010 1101 tre =                                                    12 bitar.

0x12EF                               0001 0010 1110 1111 fyra =                                         16 bitar.

0x1234FFFF                      0001 0010 0011 0100 1111 1111 1111 1111 åtta =     32 bitar.

Administratör:

Den personen som har behörighet att göra systemövergripande ändringar på datorn, installera programvara och som har åtkomst till alla filerna på datorn. En person med ett administratörskonto har full tillgång till de andra användarnas konton på datorn.

Aktiv:

Det fönster som är markerat eller den ikon som är markerad eller som du använder för tillfället. Ett program som körs kallas även aktivt.

Aktivitetsfältet:

Det fält som innehåller Start-knappen och som visas som standard längst ned i skrivbordet. Du kan klicka på Aktivitetsfältets knappar för att växla mellan program. Du kan även dölja Aktivitetsfältet, flytta det till sidan eller överst på skrivbordet samt anpassa det på andra sätt.

Aktivitetshanteraren:

Ett verktyg som ger information om program och processer som körs på datorn. Med Aktivitetshanteraren kan du avsluta eller köra program och avsluta processer samt visa en dynamisk översikt över datorns prestanda.

Ansluta:

Koppla upp sig mot en dator eller ett annat mål genom en internet-anslutning.

Användare:

En person som har ett konto på datorn eller använder datorn. Det kan också vara en särskild grupp som innehåller alla användare som har behörighet till servern

Användarnamn:

Ett unikt namn som identifierar ett användarkonto i Windows. Kontots användarnamn måste vara unikt bland de andra gruppnamnen och användarnamnen inom domänen eller arbetsgruppen.

Användarprofil:

En fil som innehåller konfigurationsinformation för en viss användare, t ex skrivbordsinställningar, beständiga nätverksanslutningar och programinställningar. Alla användarinställningar sparas till en användarprofil som används för att konfigurera skrivbordet varje gång en användare loggar in.

Användarrättigheter:

Åtgärder som en användare har tillåtelse att utföra på en dator eller i en domän. Det finns två olika typer av användarrättigheter: behörigheter och inloggningsrättigheter. Exempel på en rättighet är att få stänga av systemet. Exempel på en inloggningsrättighet är att få logga in på ett lokalt system. Båda typerna delas ut av administratörer till enskilda användare eller grupper, som en del av datorns säkerhetsinställningar.

Använt minne:

Förekommer i Aktivitetshanteraren och är den största mängden fysiskt minne som funnits i en process sedan den startade.

Arbetsgrupp:

En enkel gruppering av datorer som bara är till för att hjälpa användare att hitta t ex skrivare och delade mappar inom den gruppen. Arbetsgrupper i Windows innehåller inga centraliserade användarkonton och autentiseringar för domäner.

Attribut:

När det gäller filer är attribut information som indikerar om en fil är skrivskyddad, dold, färdig för arkivering (säkerhetskopiering), komprimerad eller krypterad och om filinnehållet ska indexeras för snabbare filsökning. I Active Directory är attribut ett objekts egenskaper och den typ av information som ett objekt kan innehålla. Schemat definierar för varje objektklass vilka attribut en instans av klassen måste ha och vilka ytterligare attribut den kan ha.

Autentisering:

Processen för att verifiera att en enhet eller ett objekt är vad den utges för att vara. Exempelvis kan det gälla att bekräfta informationens källa och tillförlitlighet genom att verifiera en digital signatur eller en användares eller dators identitet.

Avinstallera:

Vid referenser till program innebär det att programfiler och mappar tas bort från hårddisken och att relaterade data tas bort från registret så att programmet inte längre är tillgängligt. Vid referenser till en enhet innebär det att de motsvarande enhetsdrivrutinerna tas bort från hårddisken och att enheten fysiskt tas bort från datorn.

Avmarkera:

Du inaktiverar ett alternativ genom att ta bort krysset i en kryssruta. Du avmarkerar en kryssruta genom att klicka i den eller markerar den och trycker på BLANKSTEG

Bakgrund:

Det bakgrundsmönster som används i ett grafiskt användargränssnitt, t ex Windows. Alla de mönster eller bilder som kan sparas som en bitmappfil (.bmp) kan anges som skärmbakgrund.

Bandbredd:

I analoga kommunikationssammanhang avses skillnaden mellan den högsta och lägsta frekvensen i ett givet intervall. En analog telefonlinje har t ex en bandbredd på 3 000 hertz (Hz), skillnaden mellan den lägsta (300 Hz) och högsta (3 300 Hz) frekvens den kan bära. I digitala kommunikationssammanhang uttrycks bandbredden i bitar per sekund (bit/s).

Behörighet:

En regel som är associerad med ett objekt för att reglera vilka användare som får åtkomst till objektet och på vilket sätt. Behörigheter beviljas eller nekas av objektets ägare.

Behörigheter:

En regel som är associerad med ett objekt för att reglera vilka användare som får åtkomst till objektet och på vilket sätt. Behörigheter beviljas eller nekas av objektets ägare.

Binär:

Ett talsystem med bas 2 där alla värden uttrycks som en kombination av två siffror, 0 och 1.

Basic Input/Output System (BIOS):

På x86-baserade datorer är detta den uppsättning nödvändiga programrutiner som testar maskinvaran vid start, startar operativsystemet och hjälper till vid överföringen av data mellan maskinvaruenheter. BIOS lagras i ROM-minnet (Read-Only Memory) så att det laddas när datorn startas. BIOS är vitalt för hur datorn fungerar, men användaren märker för det mesta inte att det existerar.

Bit:

Den minsta informationsenhet som hanteras av en dator. I ett binärt tal motsvaras en bit av en etta eller en nolla, eller är ett sant eller falskt logiskt villkor. En grupp av åtta bitar utgör en byte som kan motsvara olika slags information, t ex en bokstav, en siffra eller ett tecken. Ett annat namn på bit är binär siffra.

Bitar per sekund (bit/s):

Antalet bitar som överförs varje sekund. Används som ett mått på den hastighet som en enhet, t ex ett modem, kan överföra data på.

Brandvägg:

En kombination av maskin- och programvara som ger ett säkerhetssystem, oftast för att förhindra ej behöriga att utifrån komma åt ett internt nätverk eller intranät. En brandvägg förhindrar direktkommunikation mellan nätverk och externa datorer genom att leda kommunikationen igenom en proxyserver utanför nätverket. Proxyservern bestämmer om det är säkerhetsmässigt riktigt att tillåta en fil att passera igenom brandväggen till nätverket. En brandvägg kallas även ibland för firewall eller security-edge gateway.

Broadcast (BC):

En adress som gäller för alla värdar i ett visst nätverkssegment.

Byte:

En enhet data som vanligtvis utgörs av ett enda tecken, exempelvis en bokstav, en siffra eller ett skiljetecken. Vissa tecken tar dock mer än en byte i anspråk.

Delad resurs:

Alla enheter, data och program som används av mer än en annan enhet eller ett annat program. I Windows avses alla resurser som finns tillgängliga för nätverksanvändarna, exempelvis kataloger, filer, skrivare och namngivna pipes. En delad resurs kan även referera till en resurs på en server som är tillgänglig för nätverksanvändare.

DNS:

En adress som länkar till en IP-adress.

Domän:

En grupp datorer som är en del i ett nätverk och som delar en gemensam katalogdatabas. En domän administreras som en enhet med gemensamma regler och procedurer. Varje domän har ett unikt namn. En Active Directory-domän är en grupp datorer som definierats av administratören av ett Windows-nätverk. Dessa datorer delar en gemensam katalogdatabas, säkerhetsprinciper och säkerhetsrelationer med andra domäner. En Active Directory-domän ger tillgång till centraliserade användarkonton och gruppkonton som hanteras av domänadministratören. En Active Directory-skog består av en eller flera domäner, där varje domän kan sträcka sig över (span) mer än en fysisk plats. I DNS är en domän vilket träd eller underträd som helst inom DNS-namnområdet. Även om namnen för DNS-domäner ofta motsvarar Active Directory-domäner bör DNS-domäner inte blandas ihop med Active Directory-nätverksdomäner.

Dra:

Flyttar ett objekt på skärmen genom att du markerar det och sedan håller ned musknappen medan du flyttar musen. Du kan exempelvis flytta ett fönster till en annan plats på skärmen genom att dra dess namnlist.

Drivrutin:

Ett program som krävs för att en enhet, exempelvis ett modem, nätverkskort eller en skrivare, ska kunna kommunicera med operativsystemet. I Windows kan de installerade enheterna inte hanteras förrän du har installerat och konfigurerat lämpliga drivrutiner för dem.

Enhet:

Valfri utrustning som kan anslutas till ett nätverk eller en dator, t ex en dator, skrivare, styrspak, adapter- eller modemkort eller annan kringutrustning. Enheter kräver i regel en drivrutin för att fungera med Windows.

Filnamnstillägg/Filändelse:

Filnamnstillägg efter punkten i ett filnamn och som indikerar vilken typ av information som filen innehåller. Exempelvis har en fil med namnet Exempel.txt filnamnstillägget .txt, vilket

anger att filen är en textfil. I Windows-miljö är detta en beskrivning av de operationella eller strukturella egenskaperna på en fil. Filtypen identifierar det program, t ex Microsoft Word, som används för att öppna filen. Filtyper är associerade med ett filnamnstillägg. Om filen t ex har filtillägget .txt eller .log är den av typen textdokument och kan öppnas av valfri textredigerare.

Download:

Överföra en kopia av en fil från en extern dator via ett modem eller över ett nätverk.

Högerklicka:

Att placera musen över ett objekt, trycka på den andra (högra) musknappen och släppa. Högerklickningen öppnar en snabbmeny med användbara kommandon som är olika beroende på var du klickar.

Installera:

När det gäller program innebär det att lägga till programfiler och mappar på hårddisken och relaterade data i registret så att programmet kan köras rätt. Installation är inte samma sak som uppgradering där befintliga programfiler, mappar och registerposter uppdateras till senare versioner.

IP:

Ett dirigerbart protokoll i TCP/IP-protokollsviten som ansvarar för IP-adressering, routning och fragmenteringen och sammansättningen av IP-paket.

ISP:

Ett företag som erbjuder enskilda och företag åtkomst till Internet och webben. En ISP tillhandahåller ett telefonnummer, ett användarnamn, ett lösenord och annan anslutningsinformation så att användare kan ansluta sina datorer till ISP-datorerna.

Kommandotolkens fönster:

Ett fönster på skrivbordet som används som gränssnitt för operativsystemet MS-DOS. MS-DOS-kommandon skrivs vid en blinkande markör.

Kryptering:

Ett sätt att maskera ett meddelande eller data så att innehållet döljs.

LAN (Local Area Network):

Ett kommunikationsnätverk som ansluter en grupp datorer, skrivare och andra enheter som finns inom ett ganska begränsat området (t ex i en byggnad). I ett lokalt nätverk kan alla anslutna enheter samverka med alla andra i nätverket.

Lösenord:

En säkerhetsåtgärd som används för att begränsa inloggningsnamn till användarkonton och åtkomst till datorsystem och resurser. Ett lösenord är en unik teckensträng som användaren måste ange innan inloggningsnamnet eller åtkomsten kan verifieras. Ett lösenord kan bestå av bokstäver, siffror och symboler och det är skiftlägeskänsligt.

Paket:

En överföringsenhet för OSI-nätverk (Open Systems Interconnection) med binär information som representerar både data och en rubrik. Den här informationen innehåller identifikationsnummer, käll- och måladresser och data som har felkontrollerats

Partition:

En del av en fysisk disk som fungerar som om det vore en fysisk separat disk. När du har skapat en partition måste du formatera den och tilldela den en enhetsbeteckning innan data kan lagras på den

Program:

En komplett, sluten uppsättning datorinstruktioner som du använder för att utföra en viss uppgift, t ex ordbehandling, kalkylering eller datahantering. Program kallas ibland för tillämpning.

RAM minne:

Datorn och andra enheter kan läsa från och skriva till RAM-minnet. Information som lagras i RAM-minnet går förlorad när du stänger av datorn.

Skript:

En programtyp som består av en uppsättning instruktioner till ett program eller ett verktygsprogram. Ett skript uttrycker oftast instruktioner genom programmets eller verktygets regler och syntax, kombinerat med enkla kontrollstrukturer, t ex loopar och if/then-uttryck. Kommandofil används ofta i samma betydelse som skript i Windows-miljön

Telnet:

Ett terminal-emulationsprotokoll som används flitigt på Internet för att logga in på nätverksdatorer. Programmet Telnet utnyttjar Telnet-protokollet för användare som använder fjärrinloggning.

TCP/IP:

En uppsättning nätverksprotokoll på Internet som upprättar kommunikation i sammankopplade nätverk med datorer som har olika maskinvaruarkitektur och operativsystem. TCP/IP omfattar standarder för hur datorer kommunicerar med varandra, samt villkor för hur nätverken ska anslutas och trafiken routas.

Undernyckel:

En nyckel inuti en annan nyckel. I en registerstruktur är undernycklar underordnade underkataloger och nycklar. Nycklarna och undernycklarna liknar avsnittsrubriken i .INI-filer förutom att undernycklarna också kan utföra åtgärder.

URL:

En adress som unikt identifierar en plats på Internet. En URL för en World Wide Web-plats föregås av http://, som i den påhittade URL:en http://www.exempel.microsoft.com/. En URL kan innehålla mer information, t ex namnet på hypertextsidan, vilket oftast avslöjas av filtillägget .html eller .htm.

Värd:

En Windows-dator som kör ett serverprogram eller en tjänst som används av nätverk eller fjärrklienter. Förekommer i Utjämning av nätverksbelastning och avser ett kluster som består av flera värdar som är anslutna via ett lokalt nätverk (LAN).

Överföringshastighet:

Den hastighet som ett modem kommunicerar med. Överföringshastighet syftar på hur många gånger linjens tillstånd ändras. Detta är lika med bitar per sekund endast om varje signal motsvarar en bit överförda data