OBS: Denna sida är endast i utbildningssyfte, vi tar inget ansvar för eventuellt missbruk, du kommer vara ensam ansvarig för missbruk som du gör. Hacking är brottslig verksamhet och är straffbart.

Hur man får datorn att spela upp en låt varje gång den startas

Du kan faktiskt te.x sätta den Akon låten du alltid gillat som intro. Varje gång du startar Windows så spelas den låten upp. Detta är relativt enkelt och du behöver kanske en konverterare för tt utföra detta om filen inte redan är i Wave format. Alltså, alla ljud som spelas upp i datorn vid felmeddelanden, windows start os.v är Wave filer. Nedan tar jag upp hur du konverterar till .wav format och hur du anger ljudet som intro:

Konvertera till Wave format:

Det bästa programmet som stöder mest filer och även är ett DJ program samtidigt är Mixcraft.

Detta program är väldigt enkelt att använda och du kan klippa ut och klistra in ljud i en fil os.v. När du är färdig så väljer du att mixa ner till –> wave fil från arkiv-menyn.

Programmet finns att ladda ner på: http://www.acoustica.com/  Du ska ha den som mixar ljud (demot) Jag tänker inte gå igenom hur man använder progrmmet då alla kan ”dra och släppa” filer i ett program. Från arkiv-meyn skapar ni sedan filen. Enkelt! När du är färdig och har mixat eller bara konverterat om din mp3 fil genom programmet är du redo att ange ljudet som intro. Läs nedan hur man gör. Först tänkte jag berätta hur du kan få en demoperiod på 99 dagar istället för 7 dagar som man får egentligen i början. Här kommer vi tillbaka till registreringsnycklarna 🙂 skitkul…

Det finns två sätt.

  1. Den enklaste är att du skapar en vanlig textfil och skriver in följande i den:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Acoustica\Mixcraft]

”Tortellinis”=dword:0000012c

Du sparar sedan filen som crack.reg och dubbelklickar på den och väljer Ja på rutan som kommer upp. Nu borde du ha 99 dagar på dig. När tiden är över kan du bara dubbelklicka på nyckeln så får du tillbaka dina 99 dagar!

2. Du bläddrar fram till [HKEY_CURRENT_USER\Software\Acoustica\Mixcraft]

Leta frm nyckeln som heter Tortellinis och dubbelklicka på den. Välj först att skriva i decimala tecken och mata in 300 under Data. Tryck på OK så har du 99 dagars demo!

Att ange ett intro för Windows:

Gå till Start –> Kontrollpanelen –> Ljud och ljudenheter. Öppna fliken Ljud och markera Starta Windows i listan längst ner. Klicka på på bläddra och sök fram din Wave fil som du lagt någonstans och välj att ersätta. Klicka på OK på alla föregående rutor och testa att starta om datorn eller bara logga ut och in. Du kan ändra Avsluta Windows ljudet och annat roligt under samma flik: Ljud.Kom ihåg att alla ljud MÅSTE vara i wave format annars får du bara ett felmeddelande.    Done!