OBS: Denna sida är endast i utbildningssyfte, vi tar inget ansvar för eventuellt missbruk, du kommer vara ensam ansvarig för missbruk som du gör. Hacking är brottslig verksamhet och är straffbart.

Hur DDoS / dosar man på Mac och linux

Först av allt — DDoS är olagligt. Denna handledning är endast i utbildningssyfte.
Att krascha webbplats du vill utföra DDoS, men du måste ha ett stort antal datorer. Det är hur du använder botnät, eller om du är i en del hackare grupp du och dina vänner kan göra det.

Botnet — Ett ​​stort antal datorer som har infekterats, och effektivt kapat, kan grupperas tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.

När de utför DDoS-attack du vill vara anonym. Du kan skapa Virtual Machine och göra det därifrån, eller så kan du använda några gratis (eller premium — rekommenderas) VPN. Beslutet är ditt.
Om ditt val är VPN dig vad du ska använda — Security Kiss eller Hotspot Shield. Och du vill ändra din MAC-adress. Använd SMAC växlare för att ändra din MAC-adress.
Ok, nu när du är anonym. Låt oss börja.

1.Först av allt du vill hitta IP-adress webbplats / server du vill krossa. För att hitta IP-adressen öppna Terminal och skriv:

 ping "sida.com"

2. Nu skriver detta:

sudo ping-f-s 65.000 <IP>

Byt ut <IP> delen av IP för servern / hemsidan.

Jag hoppas att denna handledning hjälpte dig att lära dig grunderna i DDoS.
Tack.