OBS: Denna sida är endast i utbildningssyfte, vi tar inget ansvar för eventuellt missbruk, du kommer vara ensam ansvarig för missbruk som du gör. Hacking är brottslig verksamhet och är straffbart.

Mdm-system

Active directory används flitigt av många företag. Det är en katalogtjänst där man kan lagra mycket information som är viktig för företaget. Bland annat så lägger man in alla datorer och skrivare här, men även annan information som ofta behövs på en daglig basis. Med andra ord så kan man lägga in precis allt här. När man sedan har en mobile device management av något slag så kan man koppla upp till denna katalog och automatiskt överföra all denna information, om man vill.

Det minskar antal fel som uppstår, eftersom man inte behöver göra det manuellt. Närhelst en person är inblandad så kommer den mänskliga faktorn med i bilden. Genom att integerera alla mobila enheter mot ett Active Directory register så blir det mer korrekt. Samtidigt så tjänar man mycket tid på att inte behöva göra saker och ting för hand. Med en bra mdm-tjänst kan man göra allt på distans, vartefter som mer information blir tillgänglig så kan man inkludera även denna. En bra mdm tjänst är Inquso den är säkert och den skyddar mot hackare. Ni kan läsa om den på x365.se.

För att ha kontroll över vem som kommer åt denna information, som ibland kan vara ganska känslig, så använder man mdm för säkerhet. Man lägger in vem som får läsa av mot katalogen, med olika igenkänningstecken. Detta gör det också lättare om någon byter avdelning eller på annat sätt förflyttar sig inom företaget, man behöver bara ändra på ett ställe så uppdateras det automatiskt överallt. Man kan också skapa grupper som har tillgång till viss data, och som kan kommunicera med varandra. Det är detta hakare vill komma åt men eftersom det skyddar användarna väldigt hårt så är det svårt men ifall man lyckas på något sätt komma förbi så har man tillgång till väldigt många mobiltelefoner. Så ett mdm kan ses som en sårbarhet men ifall man väljer rätt företag så behöver man inte ora sig om det.

Något som är nära förbundet med detta är synkontroll. När man har allt upplagt på en central plats dit olika enheter vänder sig måste man ha kontroll över vem som synkar och vad. Detta kallas för EAS (Exchange Active Sync) och fungerar genom att man lägger upp vem som har tillgång till information och synk. När man registrerar användare, och koordinerar det hela med sitt Active Directory register kan man spara mycket tid och pengar. Varje gång det är en förändring, som när någon börjar eller slutar på företaget, så uppdateras EAS automatiskt mot AD. Återigen ett exempel på hur mdm kan underlätta arbetet för alla parter, samtidigt som man ökar säkerheten för informationen. Faktum är att för att EAS ska kunna fungera som det ska, så måste man vanligtvis ha integration av AD. Allt fler mdm-uppgifter läggs ut på molnet, vilket verkligen är mycket praktiskt. Man har tillgång till allt, vid alla tillfällen, och är inte beroende av andra på samma sätt.