OBS: Denna sida är endast i utbildningssyfte, vi tar inget ansvar för eventuellt missbruk, du kommer vara ensam ansvarig för missbruk som du gör. Hacking är brottslig verksamhet och är straffbart.

Hur DDoS / dosar man på Mac och linux

Först av allt — DDoS är olagligt. Denna handledning är endast i utbildningssyfte.
Att krascha webbplats du vill utföra DDoS, men du måste ha ett stort antal datorer. Det är hur du använder botnät, eller om du är i en del hackare grupp du och dina vänner kan göra det.

Botnet — Ett ​​stort antal datorer som har infekterats, och effektivt kapat, kan grupperas tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.

När de utför DDoS-attack du vill vara anonym. Du kan skapa Virtual Machine och göra det därifrån, eller så kan du använda några gratis (eller premium — rekommenderas) VPN. Beslutet är ditt.
Om ditt val är VPN dig vad du ska använda — Security Kiss eller Hotspot Shield. Och du vill ändra din MAC-adress. Använd SMAC växlare för att ändra din MAC-adress.
Ok, nu när du är anonym. Låt oss börja.

1.Först av allt du vill hitta IP-adress webbplats / server du vill krossa. För att hitta IP-adressen öppna Terminal och skriv:

 ping "sida.com"

2. Nu skriver detta:

sudo ping-f-s 65.000 <IP>

Byt ut <IP> delen av IP för servern / hemsidan.

Jag hoppas att denna handledning hjälpte dig att lära dig grunderna i DDoS.
Tack.

Hjälp oss genom att gila sidan!

Rutan kommer stängas efter 30 sekunder eller ifall du gillar oss:

Alltomhacking.se drivs för att hjälpa alla förstå hur man hackar och för att folk ska bli mer medvetna att det är ganska enkelt att hacka. Men för att vi ska kunna hålla sidan upp så behöver vi betala för servrar mm. Det är därför vi ber dig att gilla våran sida. Det ger oss drivkraft för att fortsätta.

För att stänga detta fönster måste du uppfylla ett av alternativen:

  • Gilla oss på Facebook
  • Vänta 30 sekunder