OBS: Denna sida är endast i utbildningssyfte, vi tar inget ansvar för eventuellt missbruk, du kommer vara ensam ansvarig för missbruk som du gör. Hacking är brottslig verksamhet och är straffbart.

Hacka WordPress

Wordpress

Idag talas det mycket om alla sårbarheter som finns i olika system på internet, och det har sedan länge växt fram hela organisationer som klarar av att ta sig förbi de mest skyddade system som finns. Detta har inneburit att de flesta idag är mer medvetna om hur viktigt det är att utföra de säkerhetsuppdateringar som lanseras till olika system. Just CMS-system har blivit något som har ökat i popularitet av den enkla anledningen att de är mycket effektiva och enkla att bygga hemsidor i.

WordPress är det mest populära, och användes från början som ett system för bloggar. Numer har WordPress byggts ut och kan hysa hela företagssidor, vanliga hemsidor och webbutiker. Detta har då gjort att många av de grupper och enskilda individer som ägnar sig åt att göra intrång i andras information på internet har intresserat sig mer och mer för denna typen av hemsidor. Att det är möjligt att hacka WordPress är det ingen tvekan om, då detta sker varje dag. Det är heller inte bara att hacka WordPress som är möjligt, utan många andra och mycket svårare typer av intrång står också ofta på dessa individers menyer.

Egentligen är det dock inte så enkelt att hacka WordPress om du som tillhandahåller sidan har sett till att sköta om den. Det är de som har en hemsida eller webbutik i WordPress som inte sköter sina uppdateringar som ligger i farozonen. Det mest använda knepet för att hacka WordPress är att utföra en s.k. SQL injection. SQL är det språk som används av din sidas databas, vilken hanterar all den information som finns och sparas på sidan. En SQL injection går ut på att ställa en databasfråga som kan kringgå ett inloggningssystem och därmed manipulera data.

I dagen värld kan du aldrig bli helt säker mot hacking. Det är dock enkelt att skydda sig mot de flesta typer av intrång. Detta gör du som ägare av en sida tillverkad i WordPress CMS system genom att se till att alltid vara uppdaterad med den senaste utgåvan av WordPress samt alla säkerhetsuppdateringar. Det är inte bara ditt grundläggande system som måste hållas färskt, utan även alla de plugins som du använder dig av.

Undersökning har visat att 20 procent av de mest populära WordPress plugins som används är sårbara mot SQL injection. På så sätt kan det också vara bra att hålla dina plugins på en så låg nivå som möjligt. Följer du detta kan du räkna med att vara så skyddad som du kan bli i dagens sårbara Internetvärld.