OBS: Denna sida är endast i utbildningssyfte, vi tar inget ansvar för eventuellt missbruk, du kommer vara ensam ansvarig för missbruk som du gör. Hacking är brottslig verksamhet och är straffbart.

Mdm-system

Active directory används flitigt av många företag. Det är en katalogtjänst där man kan lagra mycket information som är viktig för företaget. Bland annat så lägger man in alla datorer och skrivare här, men även annan information som ofta behövs på en daglig basis. Med andra ord så kan man lägga in precis allt här. ...
Mdm-system